vuodesta 2000-2002 ajoneuvon käsittelytaidon arviot oli nousussa mutta siitä vuoteen 2007 arvot laski aika roimasti. Liikennetilanteiden hallintojen arvio nousi 2000 luvusta jonka jälkeen se arviot pysyi aika samana. Kevyen liikenteen huomioinnin arviot pysy aikalailla samana samoin Sosiaaliset taidot, Riskien tunnistaminen, Taloudellinen ajaminen pysyivät samoissa arvoissa