Mistä asiasta kantelu on tehty?

- Kantelu kohdistuu Keskipohjanmaan 18.1.2016 julkaisemaan uutiseen ”Pysyvästi kadotaan todella harvoin”. Kantelijan mukaan jutussa yksityiskohtaisesti kuvattu itsemurha on yhdistettävissä hänen omaisensa katoamiseen noin kolme vuotta aiemmin.

Millä tavalla päätöstä perustellaan?

Päätoimittaja Kauko Palolan mukaan lehti ei uutisoi itsemurhia eikä itsemurhayrityksiä. Laajan jutun yhteydessä haastateltu poliisi kertoi, että usein katoamiset liittyvät myös oman käden kautta päätettyyn elämään. Poliisi mainitsi esimerkkitapauksen joka oli sattunut vuosia sitten. Kyse oli siis suorasta lainauksesta poliisin kommentista eikä juttu rakentunut tämän poliisin kertoman yksittäisen tapauksen varaan. Kantelijan mainitseman tapauksen yksityiskohdat eivät olleet toimituksen tiedossa. Päätoimittajan mukaan muiden kuin lähisukulaisten on mahdotonta tunnistaa itsemurhan tehnyt henkilö jutun perusteella. Päätoimittajan mielestä lehti ei ole rikkonut hyvää lehtimiestapaa eikä syyllistynyt kantelussa mainittuihin mässäilyyn ja tirkistelyyn.  

Mikä päätös tehtiin?

- Sairaus- ja kuolemantapauksista sekä onnettomuuksien ja rikosten uhreista tietoja hankittaessa ja uutisoitaessa on aina noudatettava hienotunteisuutta.  Keskipohjanmaa julkaisi jutun kadonneista ihmisistä. Yhtenä esimerkkinä jutussa kerrottiin itsemurhatapauksesta. Jutussa kerrottiin uhrin sukupuoli, itsemurhan tekotapa ja kuvailtiin löytöpaikan miljöötä sekä vuodenaikaa, mutta muita tunnistamiseen johtavia yksityiskohtia kuten tapahtumavuotta ja -paikkaa jutussa ei ollut. Haastatellun poliisin toimipaikka kerrottiin.