Markkinoinnin hyvä tapa

1. Mitä tarkoittaa hyvän tavan vastainen menettely markkinoinnissa?

 • Siitä kun sielä näkyy syrjintää, väkivaltaa,  piittaamattomuutta

2. Mistä tietää, mikä on hyvän tavan vastaista?

 • Kun sielä ei näe syrjintää, väkivaltaa, piittaamattomuutta jne...

3. Mitä tarkoitetaan syrjivällä mainonnalla

 • Syrjivällä mainonnalla tarkoitetaan sitä, että jotakin ihmisryhmää alistetaan, halvennetaan tai loukataan sukupuolen, uskonnon, rodun tai vammaisuuden perusteella. Mainonta ei saa vahvistaa yhteiskunnassa jo olevia syrjiviä asenteita. Esimerkiksi,

4. Onko alastoman ihmisen esittäminen mainoksessa aina syrjivää?

 • Sukupuolta syrjivä mainos ei tarkoita samaa kuin alastoman tai vähäpukeisen ihmisen esittäminen. Sukupuolen halventaminen ja sukupuolen esittäminen alentavan seksistisesti sen sijaan on kiellettyä. Kun seksuaalisuutta käytetään korostetusti tehokeinona ja esitystapa on naista tai miestä halventava, mainonta on hyvä tavan vastaista.

5. Miksi on tärkeää esittää kaikki etniset ryhmät tasavertaisina mainonnassa?

 • Jotta se markkinointi pysyisi hyvissä tavoissa

6. Miksi väkivalta ei lähtökohtaisesti ole hyväksyttävää mainoksissa?

 • Markkinointi on yksi tapa välittää yhteiskunnassa vallitsevia arvoja. Väkivaltaista käyttäytymistä ja toisen henkilön omaisuuden vahingoittamista ei pidetä hyväksyttävänä, joten väkivallan käyttäminen mainoksen tehokeinona on lähtökohtaisesti hyvän tavan vastaista.

7. Millaista voi olla piittaamattomuus mainonnassa?

 • Mainokset muokkaavat yhteiskunnan arvopohjaa ja saattavat vaivihkaa tehdä epätoivotuista toimintamalleista hyväksyttyjä, jopa tavoiteltuja. Erityisesti turvallisuusnäkökohtien unohtaminen mainoksessa saattaa johtaa siihen, että mainoksen toimintamallin matkiminen aiheuttaa vakavan vaaratilanteen. Jos mainoksessa rikotaan tuotteiden ja palveluiden turvallisuusmääräyksiä, mainos on yleensä myös hyvän tavan vastainen.

8. Mitä erityistä pitää ottaa huomioon ulkomainonnassa?

 • Mainoksia suunniteltaessa on otettava huomioon kansalaisten oikeus rauhalliseen asuinympäristöön. Alaikäisten ei pitäisi kohdata mainoksia, joissa on esim. heidän ikä- ja kehitystasoonsa sopimattomia seksuaalisia ärsykkeitä.

9. Miksi alaikäisiä pitää suojella mainonnalta?

 • Alaikäisillä kriittinen ajattelu ja ironiantaju ovat usein vasta kehittymässä. Siksi alaikäinen on aikuista alttiimpi mainonnan tehokeinoille ja vaikutuksille.  Mainonnan hyvä tapa edellyttää, että tätä erityispiirrettä ei unohdeta – eikä myöskään käytetä hyväksi.

Mainonnan tunnistettavuus

1. Mitä tarkoittaa mainonnan tunnistettavuus

 • Mainoksen on oltava tunnistettavissa mainokseksi vaivatta esitystavasta ja mainosvälineestä riippumatta. Kuluttajalla on oikeus tietää, milloin häneen yritetään vaikuttaa kaupallisesti. Mainonnan tunnistettavuuden vaatimus koskee kaikkia kanavia ja muotoja, myös sosiaalista mediaa. Markkinoinnista on käytävä selkeästi ilmi se, että kyseessä on mainos ja kuka on mainostaja. Yleisiä periaatteita ovat:

 • Kaupallisia viestejä ei saa piilottaa muuhun viestintään.
 • Mainostaja on markkinoinnissa voitava tunnistaa.
 • Piilomainonta tai peitelty mainonta ei ole koskaan hyväksyttävää.

2. Onko piilomainonta ok?

 • Ei ole

3. Miten advertoriaali voidaan tunnistaa lehden varsinaisista artikkeleista?

 • Advertoriaaliksi kutsutaan toimitukselliseen tapaan tehtyä mainosta, joka ulkoisesti muistuttaa tavallista lehtijuttua. Lukijan on voitava aina helposti erottaa toimituksellinen sisältö ja mainonta toisistaan. Tunnistettavuus helpottuu, kun advertoriaali merkitään tunnistetekstillä ”Mainos”.

4. Anna esimerkki sponsoroidusta tv-ohjelmasta

 • Salatut Elämät

5. Oletko nähnyt tuotesijoittelua esim. elokuvissa, tv-sarjoissa tai nettivideoissa? mikäli olet, kerro millaista.

 • Ei ainakaa muistaakseni oo osunu silmään

6. Saako puhelinmyyjä aloittaa puhelunsa jaarittelemalla niitä näitä ja antamalla ymmärtää olevansa vaikkapa sukua asiakkaalleen? miksi?

 • Saa koska kun ne tekevät tuota niin niillä on isompi mahdollisuus saada niitä lehtiä myityä

7. Saako lastenohjelmien välissä olevissa mainoksissa kehottaa lasta ryntäämään kauppaan ja ostamaan tuotteen?

 • Riippuu iha mistä tuotteesta on kyse ja kuinka nuori tämä lapsi on ;)

Palaute Yritykselle

1. Miksi viranomainen valvoo tupakka- ja alkoholituotteiden markkinointia?

 • Jottei mikään myyjä vaan myy tupakki/alkoholituotteita alaikäisille

2. Mille viranomaiselle voi valittaa pakkausmerkinnöistä?

 • Soita vaikka polis